Michal K. 2002

Na tìchto unikátních snímcích mùžete vidìt Michala v sexuálnì odvážných pozicích, jak si užívá slunného léta na své jachtì a ve své posteli...